Ända sedan 1987 är vi en av mest rekommenderade och anlitade fastighetsmäklare. I flera områden har vi även drygt 80% i marknadsandel. Det är ett gott betyg på att vi gör ett riktigt bra arbete i varje försäljning.