Energideklaration

Alla småhus som säljs skall energideklareras. Ökad energianvändning leder till ökade kostnader och det blir allt viktigare att hålla kontroll på sin energiförbrukning. Med en professionellt utförd energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen – du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Lagen om energideklaration för byggnader har som mål att energieffektivisera våra byggnader. I samband med försäljning av ett hus krävs nu att en giltig energideklaration kan visas upp.

Energideklarationen ska informera om husets energiprestanda och visa vilka åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Nyproducerade hus ska energideklareras efter 2 år.

Säljarens ansvar

Det är hussäljarens ansvar att se till att energideklarationen finns tillgänglig senast vid köpekontraktets upprättande. För att energideklarationen ska vara giltig ska den vara utförd av ett SWEDAC-ackrediterat företag.

Om energideklarationen saknas har köparen rätt att beställa en energideklaration inom 6 månader på säljarens bekostnad.

Balklänning weddingdressonline Robe De Mariée Bröllopsklänningar